Demokratiahack oli osa Sitran ja Demos Helsingin Seuraava erä -visiotyötä, joka tähtää pohjoismaisen mallin uudistamiseen, hyvinvoinnin seuraavaan erään.

Järjestimme osana Tulevaisuuden valtiopäiviä Demokratiahack-tapahtuman, jossa ratkotaan hackathonin keinoin demokratian ja osallisuuden haasteita. Demokratiahack toteutettiin Sitran ja Open Knowledge Finlandin yhteistyönä.

Demokratiahack koostui kolmesta tapahtumasta: Demokratia Mini-Hack: Uudet virrat -tapahtumasta ma 24.4., Tulevaisuuden valtiopäivistä to 4.5. ja itse Demokratiahack-päivästä pe 5.5.

Aikataulu pe 5.5.2017 Hackathon-työskentelylle oli seuraavanlainen:

9:00 Aamukahvit
12:00-12:30 Palautekierros tiimeille
12:30-13:30 Lounas
13:30-14:00 Johanna Kotipelto, Kokeileva Suomi: Kokeilun paikka -esittely
16:00-17:00 Palautekierros tiimeille
19:00 Tuotosten esittely raadille
21:00 Tapahtuma päättyy

PAIKKA: SITRA, ITÄMERENKATU 11-13, HELSINKI
Demokratiahack Facebookissa

Tapahtuman ilmoittautuminen päättyi maanantaina 10.4.2017 ja se keräsi huiman määrän kiinnostusta: saimme 137 ilmoittautumista sekä lukuisia avauksia, joista mukaan voitiin valita tilarajoitusten vuoksi 62 osallistujaa yhteensä 13:sta tiimistä. Mutta todella kovatasoisia tiimejä olivatkin! Mukana oli tunnettujen avoimen datan sovellusten kehittäjiä, yrityksiä, hankkeita, tutkijoita, taiteilijoita ja Demokratiahackin kautta toisensa tavanneita ihmisiä.

Tavoite

Jo parin vuosikymmenen ajan länsimaissa on puhuttu demokratian rapautumisesta tai jopa kriisistä, mutta kriisitietoiset puheet eivät ole johtaneet demokratiaa vahvistaviin tekoihin. Haasteita demokratialle ovat tuoneet mm. globalisaatio, teknologian vaikutus valtasuhteisiin sekä luottamuksen heikentyminen.

Demokratiahackin tavoitteena on saada uusia ideoita ja käytännön toteutuksia, joilla ihmisten osallisuutta yhteiskuntaan sekä luottamuksen rakentumista voitaisiin vahvistaa.

Ratkottavia haasteita ovat esimerkiksi:

 • Mitkä voisivat olla tulevaisuuden puolueet ja puolueohjelmat? Minkä muun kuin puolueen kautta politiikan asialistat ja linjat voisivat muotoutua?
 • Tulevaisuuden päätöksentekijän (kuntapoliitikko, kansanedustaja, ministeri, presidentti, vapaus valita taho) lukujärjestys ja kalenteri. Miten tulevaisuuden päätöksentekijät perehtyvät, oppivat ja luovat uutta?
 • Radikaalit toimintatapainnovaatiot demokraattisessa järjestelmässä.
 • Missä ja millä tasolla merkityksellinen demokratia toteutuu tulevaisuudessa? Globaalilla, kansallisella, paikallisella vain aivan jollain muilla tavoilla ja tasoilla?
 • Kuinka estetään se, ettei osallistuminen keskity vain hyvinvoivien käsiin? Kuinka he jotka eivät näe politiikkaa ja demokratiaa tärkeäksi voisivat kokea toisin?
 • Nykyisin noin 5% suomalaisista kuuluu puolueisiin. Kehitelkää malleja a) puolueille tapoja lisätä jäsenmääräänsä b) kokonaan uudenlaisia osallistumisen malleja joissa puolueiden jäsenmäärällä ei ole merkitystä.
 • Miten poliittista tilivelvollisuutta ja tulosten näkyväksi tekemistä ja vaikutusten arviointia voitaisiin parantaa?
 • Miten nopea reaktiivisuutta ja toisaalta tulevaisuuteen katsovaa pitkäjänteisyyttä voitaisiin yhdistää paremmin demokratiassa?
 • Tulevaisuuden YouTube-kanava/ muu viestintäkanava poliittisista ja yhteiskunnallisista aiheista.
 • Syrjässä olevien ääni kuuluviin
 • Miten netin keskustelu saataisiin rakentavammaksi?
 • Virtuaalitodellisuus uutena demokratian paikkana.

Osallistuminen ja palkinnot

Hackin osallistujat muodostivat 3–6 hengen ryhmiä. Jokainen ryhmä kehitteli tapahtuman aikana yhtä asiaa. Apuna ryhmillä olivat kokeneet fasilitaattorit sekä kattavat tausta-aineistot.

Hackathonin parhaat ideat palkittiin ja niistä viestitään Seuraava erä -visiotyön puitteissa suomalaisille päätöksentekijöille.

Demokratiahackiin tuli 137 ilmoittautumista, joista mukaan valittiin 62 henkilöä 13:ta tiimistä.

Tulokset

Voittajia kuvaava juttu Sitran WWW-sivuilla:
Demokratiahack-tapahtuman voittajaksi nousi järjestötoiminnan perustamista helpottava malli

Demokratiahackin tuomaristossa oli: Niklas Wilhelmsson Oikeusministeriöstä (vas.), Jouni Backman Sitrasta, yhteiskunnallinen yrittäjä Pauliina Seppälä ja Anita Lehikoinen Opetus- ja kulttuuriministeriöstä (oik.).

Demokratiahackin voittaja (5000e):
Minimum Viable Organization – Järjestöille tarkoitettu matalan kynnyksen organisoitumista tukeva sovellus

Hackdash: https://hackdash.org/projects/590ca3ac4545fa01a8db165f

Demokratiahackin parhaana ideana palkittiin järjestötoiminnan pystyttämistä ja pyörittämistä sujuvoittava Minimum Viable Organization. Tiimin mukaan järjestötoiminta ei byrokratian vuoksi ole houkuttelevaa. Helppokäyttöisen työkalun tavoitteena on auttaa ihmisiä toimimaan yhdessä ja tehdä kansaliikkeiden perustamisesta vaivattomampaa.

Demokratiahackin toiseksi tullut tiimi (2000e):
Partisipaattori – Vaalikone, joka perustuu tekoihin, ei puheisiin!

Hackdash: https://hackdash.org/projects/590ca37f4545fa01a8db165d

Toiselle sijalle sijoittui Partisipaattori-tiimi vaalikoneratkaisullaan, joka yhdistää käyttäjän vastaukset kunnanvaltuutettujen jo toteutuneisiin äänestystuloksiin. Näin käyttäjä näkee missä määrin eri puolueiden valtuutettujen äänestyskäyttäytyminen vastaa käyttäjän antamia vastauksia.

Demokratiahackin kolmanneksi tullut tiimi (2000e):
Avoin datalähtöinen demokratia – Äänestämisestä arvojen keruuseen

Hackdash: https://hackdash.org/projects/590c223b4545fa01a8db161f

Kolmannen sijan nappasi Valassafari-tiimi, jonka ideana on tuoda yhdeksi päätöksenteossa huomioitavista asioista ihmisten yhteinen arvoperusta. Perusta koostuisi datamassasta, joka on koottu tuomalla yhteen kansalaisten itsensä hallinnoimaa dataa useista lähteistä – esimerkiksi heidän vastauksia vaalikoneen kaltaisiin kysymyksiin.

Mitä seuraavaksi?

Lue Open Knowledge Finlandin Mikael Seppälän blogikirjoitus Demokratiahackin tuloksista ja mahdollisuuksista jatkaa niiden parissa:

Demokratiahackin konsepteista vakiintuneiksi demokratian uusiksi muodoiksi?