Demokratiahackissä työskentely tapahtui kolmessa trackissä: Hack, Jam ja Art&Media.

Demokratiahackin tiimit ja tuotokset ovat dokumentoituina Hackdashissä:

https://hackdash.org/dashboards/demokratia

Hack Track

Hack trackillä voidaan kehittää sovelluksia, joissa tarjotaan käyttäjille demokratiaa edistäviä toiminnallisuuksia tai esimerkiksi visualisoidaan yhteiskunnallisia ilmiöitä. Sovelluksissa kannustetaan hyödyntämään avointa dataa. Jos haluaa olla rohkea, hack trackille voi tulla myös ohjelmistoja hyödyntävän teknologian kanssa: robotit, dronet, IoT-laitteet ja muut ovat tervetulleita!

Hack Trackille valittiin yhteensä neljä tiimiä tekemään sovelluksia ja visualisointeja, jotka edistävät demokratiaa ja hyödyntävät mahdollisesti avointa dataa. Nämä ovat:

OpenProgress @parliament – Extract meaning from municipal decision flows

Hackdash: https://hackdash.org/projects/590c99334545fa01a8db1638

ValueCraft – Neljännen sektorin bitcoin rinnakkaisvaluutta

Hackdash: https://hackdash.org/projects/590ca3cb4545fa01a8db1660

Partisipaattori – Vaalikone, joka perustuu tekoihin, ei puheisiin!

Hackdash: https://hackdash.org/projects/590ca37f4545fa01a8db165d

 

Jam Track

Jam track antaa mahdollisuuden ylittää rajoja villisti, ja näin kehittää demokratiaa edistäviä konsepteja ja prototyyppejä, joiden avulla voidaan viestiä visio tai idea, ja tarjota käsitys sen toimivuudesta. Konseptit voivat perustua ideoihin siitä, miten jokin toimintatapa tai palvelu voisi toimia. Prototyyppien kanssa voi mennä vielä pidemmälle ja kehittää esimerkiksi toiminnallinen käyttöliittymä, paperista/pahvista tehty prototyyppi, sarjakuva, Lego-rakennelma tai mitä vain, jonka avulla kokee voivansa viestiä konseptista halutulla tavalla.

Jam Trackille osallistuminen herätti ilmoittautuneissa eniten kiinnostusta ja mukaan valittiin todella kovatasoisia tiimejä ja aiheita.

Agora Kansalaisalusta

Hackdash: https://hackdash.org/projects/590ca0ff4545fa01a8db164c

Agora Kansalaisalusta tarjoaa alustan, jonka puitteissa kansalaiset voivat tehdä aloitteita, käydä keskustelua keskenään, virkamiesten sekä muiden asiantuntijoiden kanssa sekä tehdä päätöksiä.

Facilitating Democracy by Participation

Hackdash: https://hackdash.org/projects/590ca2584545fa01a8db1655

Today people vote for a ready-made solution. The aim of the Facilitating Democracy by Participation team is to get the government to act as a facilitator to develop ideas and solutions together with citizens instead of a party decision making model that is used today. Furthermore this model would engage the 4th sector as specialist knowledge and therefore also be more inclusive and diverse for various opinions.

An example of Facilitated Democracy can be seen in the following picture:

Parti – a citizen participation tool with which you can contribute your time and skills to different events and causes

Hackdash: https://hackdash.org/projects/590c9dcb4545fa01a8db1640

PARTI is a citizen participation tool with which you can contribute your time and skills to different events and causes. During Democracyhack the team worked on their service concept, mockups and story.

Eduskunta 2020 – Asiantuntijuus esille

Hackdash: https://hackdash.org/projects/5910a7564545fa01a8db16b2

Asiantuntijuus esille -tiimi pohti sitä, miten edustajien osaamista saataisiin tuotua paremmin etualalle sekä äänestäjille että Eduskunnan päätöksenteossa. Ratkaisuksi he ehdottivat osaamistagejä, joiden avulla äänestäjä voi löytää sopivan ehdokkaan ja jonka perusteella edustajia voisi jakaa työskentelemään asiantuntijuutensa eri teemojen mukaisesti.

Minimum Viable Organization – Järjestöille tarkoitettu matalan kynnyksen organisoitumista tukeva sovellus

Hackdash: https://hackdash.org/projects/590ca3ac4545fa01a8db165f

Demokratiahackin parhaana ideana palkittiin järjestötoiminnan pystyttämistä ja pyörittämistä sujuvoittava Minimum Viable Organization. Tiimin mukaan järjestötoiminta ei byrokratian vuoksi ole houkuttelevaa. Helppokäyttöisen työkalun tavoitteena on auttaa ihmisiä toimimaan yhdessä ja tehdä kansaliikkeiden perustamisesta vaivattomampaa.

Avoin datalähtöinen demokratia – Äänestämisestä arvojen keruuseen

Hackdash: https://hackdash.org/projects/590c223b4545fa01a8db161f

Kolmannen sijan nappasi Valassafari-tiimi, jonka ideana on tuoda yhdeksi päätöksenteossa huomioitavista asioista ihmisten yhteinen arvoperusta. Perusta koostuisi datamassasta, joka on koottu tuomalla yhteen kansalaisten itsensä hallinnoimaa dataa useista lähteistä – esimerkiksi heidän vastauksia vaalikoneen kaltaisiin kysymyksiin.

ONGELMA Nykyinen demokratia on enemmän kauniiden ja rohkeiden demokratiaa eikä ota tarpeeksi hyvin huomioon hiljaisten näkemyksiä.

LÄHESTYMISTAPA Avoin ja datalähtöinen demokratia.

INNOVAATIO Otetaan käyttöön ihmisten henkilökohtainen arvoprofiili. Se on henkilökohtaista dataa jota hallitset itse. Kuka tahansa voi esittää arvoihin tai päätöksiin liittyviä kysymyksiä ja vastausvaihtoehtoja. Sinä päätät itse, mihini koet tärkeäksi vastata. Kaikkien arvot kerätään yhteen julkiseksi datasetiksi, joka kuvaa väestön mielipiteiden jakaumaa ja jota kuka tahansa voi tarkastella. Arvojakaumaan kerätään tietoa kaikista mahdollisista lähteistä, kuten vaalikoneista, kyselyistä, tutkimuksista ja väittelyistä. Agenda asetetaan ja päätösvaihtoehdot muotoillaan avoimilla päätöksenteon alustoilla. Päätösten tulee perustua näyttöön, ja välttämätön osa näyttöä on väestön arvodata. Ympäristövaikutusten arvioiminen tai vaikutusten nuoria kohtaan arvioiminen on tunnettu pakollinen osa joitakin päätöksentekoprosesseja. Nyt kaikkiin päätöksiin tulee pakolliseksi vaatimukseksi kirjoittaa auki mihin kysymyksiin ja vastausten jakaumaan eli arvodataan päätökset perustuvat. Tämä luo mekanismin, joka pakottaa valmistelemaan vain sellaisia päätöksiä, joita ei heti perään uudelleenpolitisoida, kuten esimerkiksi aidon avioliittoaloitteen, brexitin tai Skotlannin itsenäisyyden kohdalla kävi.

TULEVAISUUS Toimintamalliin liittyy useita tuntemattomia tekijöitä, joita pitää kokeilla käytännössä. Onnistuuko esimerkiksi arvodatan kerääminen ja jalostaminen? Pystytäänkö sitä käyttämään järkevästi päätöksenteossa? Skaalautuuko työkalu yhdistyksistä ylikansallisiin sopimuksiin? Näihin kysymyksiin vastaamiseksi Arvoprofiilia on syytä testata jonkin todellisen yhdistyksen päätöksenteossa. Kokeilu suunnitellaan ja toteutetaan Kokeilun paikassa.

Direct Democracy for Helsinki

Hackdash: https://hackdash.org/projects/590c9e304545fa01a8db1644

The Direct Democracy for Helsinki team had organized a hackathon with the same name in April 2017. They had come up with eight different concepts which they developed into a nearly 20 year program to transition parliamentary democracy into a more direct form for participation.

Art & Media Track

Art & Media track tarjoaa paikan, jossa voi niin pohtia kuin synnyttää teoksia, projekteja tai tuotantoja, jotka tarkastelevat demokratia-kysymystä laaja-alaisesti. Nykyaika vaatii soveltamaan luovaa ajattelua sekä uusia työkaluja niin viestin sisällön kuin viestinvälityksen suhteen. Yhteiskunnan arvoja yleisellä ja henkilökohtaisella tasolla tutkivat monipuolisesti valokuvaajat, elokuvantekijät, muusikot sekä ääni-, media-, kuva-, ja tanssitaiteilijat, kirjailijat ja muut luovan alan toimijat. Samanaikaisesti VR/AR, tubettajat sekä peliala ovat korvaamassa perinteisen media-alan funktioita ja kenttää. Osallistujien tuotanto voi olla esimerkiksi performanssiteos, koreografia, tubettajien videoproduktio, peli, essee, manifesti, VR/AR-teos tai sovellus, valokuva, maalaus, mediataideprojekti, valo- tai äänitaideinstallaatio. Riittää, että hackathonin aikana työlle luodaan konsepti.

Art & Media Trackin puitteissa hack-päivänä oli paikalla Elämän pihapelit ja Sulo- lasten oma vaikutuskanava!

Elämän pihapelit

Kuvassa: Linnéa Partanen, Taina Tossavainen, Salla Valtari

Nostalgisen sekä tutun ja turvallisen lapsuuden pihapelin keinoin osallistujat myötäelävät eri elämäntilanteita ja näin omakohtaisen kokemuksen kautta jäsentävät niitä tekijöitä, jotka altistavat eriarvoisuuteen selvitymisen sekä mahdollisuuksien suhteen elämässä . Tarkoituksena on herättää keskustelua, jossa puntaroidaan näitä arvoittajia.

Trello: https://trello.com/c/nY0hodQG/125-flashmob-huono-osaisuusruletti-linnea-partanen-heidi-kaartinen-ja-salla-valtari

Sulo – käyttöliittymä demokratiaan

Hackdash: https://hackdash.org/projects/590ca1d04545fa01a8db1650

Game of New Democracy – Yhteisöjen edistäminen pelillisyyden ja pedagogiikan avulla

Hackdash: https://hackdash.org/projects/590c9e694545fa01a8db1645

Game of New Democracy is a game which enables people to do participatory budgeting and decision-making on a map.