Huom. Erityisesti sellaisten aineistojen osalta, joista lisenssiä ei ole ilmoitettu, kannattaa tarkistaa aineiston käyttöehdot aineiston julkaisijalta tapauskohtaisesti.

Alla tausta-aineistoja hackin työskentelyn tueksi seitsemään eri aiheeseen liittyeen.

1. Yleisiä datasettejä

Avoindata.fi on Suomen valtion ylläpitämä ja koostama suomen julkisten avointen datasettien julkaisukanava.

Open Knowledge International tarjoaa jakelukanavan useita maita koskeville avoimille dataseteille.

2. Päätöksenteon asiakirjat ja päätöksentekijät datana

Helsingin päätöksenteko

Helsingin kaupunki avasi mahdollisesti ensimmäisenä maailmassa avoimen rajapinnan päätöksenteon virallisiin asiakirjoihin. Ahjo-asianhallintajärjestelmä sisältää päätöksentekoelimet, esityslistat, pöytäkirjat ja niiden liitteet. Data on tarjolla Open Ahjo -rajapinnassa sekä XML:nä että REST/JSON -muotoisena.

”Kuutoskaupunkien” päätöksenteko

Espoo, Tampere, Turku, Oulu ja Vantaa ovat seuraamassa Helsingin viitoittamaa tietä päätöksenteon tietojärjestelmän tietojen avaamisesta. Kaupungit kehittävät parhaillaan yhteistä rajapintaa päätöksenteon asiakirjojen avaamiseksi osana 6aika-strategian työnä. Testiversio on jo julkisena.

Eduskunta on uudistanut sali- ja valtiopäiväjärjestelmänsä viime vuosien aikana. Tiedot eduskuntatyöst ja nykyisistä ja entisistä kansanedustajista ovat VASKI-järjestelmässä

Alexander Stubbin hallitus julkaisi vuonna 2014 hallitusohjelman seurantatiedot avoimena datana. Aineisto sisältää hallitusohjelman eri hankkeet ja kuvaukset niiden toimeenpanon etenemisestä. Aineisto on csv-muodossa tekstinä. Viimeisin päivitys on helmikuulta 2015.

3. Lainsäädäntö avoimena ja linkitettynä datana

Semanttinen Finlex tarjoaa alkuperäisiä säädöksiä, säädösten ajantasaisia versioita ja oikeustapauksia avoimena ja linkitettynä datana. Aineistoja on tarjolla eri muodoissa: RDF-kuvailtuna, JSON-muodossa, SPARQL-rajapinnassa, sekä XML-dumppina.

4. Vaalit

Oikeusministeriön vaalien tulospalvelu

Oikeusministeriön vaalien tulospalvelu tarjoaa tulos-, ehdokas- ja äänestysaktiivisuustietoja kunta-, eduskunta-, maakunta-, europarlamentti- ja presidentinvaaleista vuodesta 2003 lähtien. Tiedot ovat html-muotoisina taulukkoina sivuilla, paitsi vuoden 2015 eduskuntavaalit ladattavana datadumppina csv- ja xml-muodoissa. Samoin tulevien kuntavaalien ennakko-aineistot, kuten ehdokasasettajat, ovat nyt jo sivuilla ladattavina tiedostoina.

Aiempien kunnallisvaalien tiedot

Eri projektit ja yhteisöt ovat olleet tuotteliaita edellisten kunnallisvaalien aikaan. Esimerkiksi Louhos-kollektiivi on osana Datavaalit-projektia siistinyt ja yhdistellyt vuosien 2004, 2008 ja 2012 kunnallisvaalien ehdokastietoja:

Puolueiden vaaliohjelmat

Tietoarkiston (ent. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto) poliittisten ohjelmien tietovarasto POHTIVA kokoaa kätevästi yhteen paikkaan puolueiden vaaliohjelmat. Aineistot ovat tarjolla verkkosivuilla raakatekstinä sekä hakukäyttöliittymän kautta: http://www.fsd.uta.fi/pohtiva/haku? . Kuntavaaleihin 2017 osallistuvien puolueiden vaaliohjelmat löytyvät kootusti yhdeltä sivulta: http://www.fsd.uta.fi/pohtiva/vaalit/1

Lisäksi POHTIVA:ssa on koottuna 79 Suomessa toimineen tai toimivan puolueen puolue- ja yleisohjelmat. Ohjelmia on 947 kappaletta vuodesta 1880 alkaen.

Vaalidataa Wikidatana

Yle ja Wikimedia Suomi ovat käynnistäneet työn vaalidatan julkaisemiseksi wikidata-muodossa. Sen etuihin kuuluu helppojen mutta tehokaiden kyselyiden tekeminen datan monipuolisen kuvailun ansiosta.

Yle on julkaissut useita vaalikoneisiin liittyviä aineistoja vuoden 2007 eduskuntavaaleista alkaen. Vaalikoneaineistoja on tarjolla myös muista eduskunta-, kunta- ja europarlamenttivaaleista ja ne sisältävät ehdokkaiden vastaukset vaalikoneisiin. Aineistot ovat pääsääntöisesti lisensoitu Creative Commons -lisenssillä. Aineistot ovat tapauksesta riippuen Google -taulukkona, ladattavina csv-tiedostoina tai Ylen omassa API:ssa.

Valtiontalouden tarkastusviraston valvoo vaali- ja puoluerahoitusta ja ylläpitää aiheenmukaista sivustoa. Sivustolla julkaistaan ehdokkaiden ja puolueiden ilmoituksia vuodesta 2011 alkaen. Hakutoimintojen ja valmiiden pikalinkkien avulla palvelusta löytyy helposti esimerkiksi eniten tukia saaneet ja myöhässä ilmoituksen jättäneet ehdokkaat sekä eniten tukia antaneet rahoittajat. Tiedot ovat lisäksi saatavlla csv-muotoisina datadumppeina:

Väestörekisterikeskus julkaisee tiedot äänioikeutettujen määristä vaalipiireittäin, kunnittain ja äänestysalueittain. Tiedot ovat tarjolla html-muotoisina taulukkoina ladattavina datadumppeina:

http://vrk.fi/vaalitilastoja

5. Tutkimus

rOpenGov: Työkaluja ja dataa aineiston käsittelyyn ja analysointiin

Louhos-kollektiivi on kehittänyt R-kielisiä työkaluja eri datasettien käsittelyyn, visualisointiin ja analyysin tueksi. Niitä voi käyttää erilaisten kotimaisten ja ulkomaisten aineistojen työstämiseen ja laskenallisten yhteiskuntatieteellisten menetelmien tueksi. Työkalut on julkaistu avoimena lähdekoodina GitHubissa.

Suomen vaalitutkimuskonsortio ja Tietoarkisto ylläpitävät Vaalitutkimusportaalia, joka julkaisee tietoja politiikan- ja erityisest vaalitutkimuksesta. Yksi portaalin kokonaisuuksista on Demokratiaindikaattorit. Indikaattorien raakadata perustuu pitkäaikaiseen kyselytutkimusperinteeseen ja analyysi laadulliseen tutkimukseen. Aineistot ovat ladattavissa excel-taulukoina. Indikaattorit kertovat muun muassa suomalaisten asenteista puolueosallistumista kohtaan, omista vaikutusmahdollisuuksistaan ja luottamuksestaan eri instituutioihin.

6.Kansalaisosallistuminen

Kansalais- ja kuntalaisaloitteet

Oikeusministeriö tarjoaa kansalaisaloitteen ja kuntalaisaloitteen tiedot JSON-muodossa avoimen rajapinnan kautta. Tiedot sisältävät muun muassa aloitteiden nimet kieliversioineen, kannatusmäärät sekä aloitteiden tekemisen päivämäärät. Aineistot ovat lisensoitu Creative Commons nimeä 4.0.

Oikeusministeriön nuorille suuntaaman palvelun nuortenideat.fi sisällöt ovat myös tarjolla REST-rajapinnan kautta JSON ja XML-muotoisena.

https://www.nuortenideat.fi/fi/tietoa-palvelusta/7-Sovellusrajapinta-API/

7. Puolueet

Puolueiden kannatus

Taloustutkimus julkaisee sivuillaan puolueiden kannatusta mittaavien tutkimuksen tuloksia vuodesta 2000 lähtien. Kannatusta arvioidaan puhelinhaastatteluiden perusteella kuukausittain. Aineisto on tarjolla verkkosivulla taulukkomuodossa.

Puoluerahoitus ja puolueohjelmat

Katso edeltä ”vaali- ja puoluerahoitus”.